Sep 15, 2013

3. Cấu trúc và chức năng của prôtêin

| | 0 comments
Prôtêin là một đại phân tử, có cấu trúc đa phân, bao gồm nhiều đơn phân là axit amin (aa).
1. Cấu trúc:
a. Cấu trúc hóa học:

- Không lượng 1 phan tử aa = 110đVC
-  Mỗ aa gồm 3 thành phần:
+ Nhóm cacboxin: (- COOH)
+ Nhóm amin:( - NH2)
+ Gốc hữu cơ R (gồm 20 loại khác nhau) => có 20 loại aa khác nhau.
- Công thức tổng quả của 1aa 

Xem toàn bộ bài viết: Cấu trúc và chức năng prôtêin

Support : Guide | Sách | Gia sư | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn monsinh.blogspot.com khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Môn sinh - All Rights Reserved
Design by Namkna
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Six million namkna template bynamkna